Karolinermonumentet

Detta är första inlägget i vårt tema “bortom Höga Kusten”. Vi söker oss inåt landet, mot grannlänet Jämtland. Platsen är Duved. Året är 1718. Ungefär 10 år efter slutet på Karl XII’s ryska fälttåg och förlusten i Poltava är ett nytt mål satt: Norge. Generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldt har fått ordern att marschera från Jämtland mot Trondheim. Som bekant dog dock Karl XII under det norska fälttåget och när nyheten nådde Armfeldt var det reträtt tillbaka till Sverige som gällde. Nu hade året blivit 1719 och vintern nått de svensk-norska vidderna.

Karolinermonumentet

Karolinernas dödsmarsch över fjället

Man beslutade att ta den kortaste vägen hem till Sverige, över fjällen. Det var dock en tröttkörd armé som marscherade hemåt. Fälttåget i Norge hade gått trögt och logistiken haltat.

En tidig etapp utgjordes av Haltdalen -> Tydal, en sträcka på ungefär 30 kilometer. Vädret var mycket kallt och 200 man dog i kylan. Från karolinernas läger i Tydal till Handöl nära Åre var avståndet 55 kilometer. Det räknade man med att kunna klara på två dagar. Ny blossade dock en storm upp och åter igen tappade man ungefär 200 man på grund av det stränga vädret. Resten av reträtten blev kaotisk. Stormen fortsatte och trupperna splittrades. Hästarna stupade och utrustningen blev man tvungen att lämna kvar.

4 och 5 januari nådde de överlevande Karolinerna Handöl, som endast bestod av tre gårdar. Då låg 3000 man ihjälfrusna på fjället. Ytterligare 700 dog på vägen till Duved, där inackordering för soldaterna var ordnad. 2100 soldater nådde till slut Duved, varav ungefär 600 blev permanent invalidiserade.

Karolinermonumentet

1892 restes en 10 meter hög Obelisk till minnet av katastrofen. Den går att hitta via väg E14 som går förbi Duved, alternativt Karolinervägen genom Duveds centrum, 2 km västerut. Området för platsen utgjordes under stormaktstiden av försvarsanläggningen Duveds skans. Karolinermonumentet är definitivt värt ett besök om du till exempel är på väg till Åre eller Jämtlandsfjällen från Höga Kusten-området. Här slår historiens vingslag och du får dessutom en vacker utsikt.

Kommentarer är stängda.