Vitaliebröderna

Vitaliebröderna var sjörövare som härjade i Östersjön på 1390-talet. De härstammade från norra Tyskland. Deras namn kommer från ordet viktualier som betyder förnödenheter på gammal svenska. De organiserade sig just för att frakta förnödenheter till kung Albrekt av Mecklenburg som var en impopulär svensk kung under belägringen av Stockholm. Deras mål blev att återinsätta Albrekt på tronen och störa de som stod på unionsdrottningen Margaretas sida.

Vitaliebröderna var östersjöpirater

Albrekt fick lämna Stockholm och Vitaliebröderna stod nu utan uppdrag. De började därför ägna sig åt en livsstil som pirater. Piratverksamheten riktades främst mot Hansans handelsstäder som fick sitt stöd från drottning Margareta.

Efter att Margareta och Albrekt slutit ett avtal försvann mycket av grunden för Vitaliebrödernas härjningar. De lämnade till exempel fogdeborgen Styresholm i Ångermanland 1398. Efter detta tunnades verksamheten ut men fortsatte sporadiskt i några decennier.

Kommentarer är stängda.